DEVERLOPER TOOLBAR

Cache: Disabled (Enable)
Profiler: Disabled (Enable)
Template Path Hints
+ Frontend: Disabled (Enable)
+ Backend: Disabled (Enable)
Logs: Disabled (Enable)
Allow Symlinks: Disabled (Enable)
Translate Inline
+ Frontend: Enabled (Disable)
Merge JavaScript Files Disabled (Enable)
Merge CSS Files: Disabled (Enable)
URL Rewrite: Enabled (Disable)
Add Store Code to Urls: Disabled (Enable)
Store Offline: Enabled (Disable)
Powered by Mage-World.com

Belysningsförslag

Här nedan finns bildmaterial för hur installationer kan utföras när elanslutning för belysning i tak saknas eller som det är i rum där det endast finns vägglamputtag. Ett bra sätt att få belysning där man vill. Flyttbara spottlights på skena är ett bra alternativ.

 

 

         

     

 

         

     

           
     

         

     

 

 

 

Producerad av Galax webb